Unik metode til fremtidens projekter


Unik metode til udvikling af fremtidens projekter

Keingart har udviklet en unik metode, der gennem tæt samarbejde med interessenterne fører til overraskende og innovative idrætsfaciliteter og aktiverende byrum.

Helt fra start inddrager vi brugere, bygherrer og andre relevante interessenter. Alle parter indgår aktivt i at afdække og formulere fremtidige behov, muligheder og drømme for projektet. Herefter udvikler vi en række konkrete scenarier med diagrammer, billeder og skitser, der visualiserer et bredt spektrum af muligheder. Folk ved sjældent, hvad de vil have, før de har set, hvad de kan få. Scenarierne hjælper interessenterne til at erkende deres fremtidige behov. og holder samtidig mulighedsrummet åbent længst muligt.

IMG_0973_HIGH
_F5A1670

Til sidst i udviklingsfasen kombinerer vi scenariernes bedste elementer med interessenternes nye ideer og de erkendelser, som er fremkommet i processen. Gennem en fælles indsats skaber vi kunstneriske værker. Vi fremtidssikrer projekterne ved at medtænke mulige fremtidige aktiviteter og driftsformer. Undervejs i byggefasen er vi garanter for, at de oprindelige intentioner realiseres. Afslutningsvis tager vi hånd om indretningen og inddrager interessenterne igen, så faciliteternes potentiale bliver udnyttet fuldt ud.

Vores metode fører til uforudsigelige og ekstraordinære projekter, der rækker langt ind i fremtiden.

Vil du med?