Rehabiliteringsparken ved Marselisborg Centret

Description

Når man informerer og lytter til folket, kan folkestemninger vende

Hvem bruger egentlig skole-, fritids- og kulturfaciliteterne i Skibby – til hvad og hvor ofte? Hvad vil det koste at sætte dem i stand, vedligeholde og drive dem? Og hvad vil vi tjene ved at sælge nogle af dem? Det undersøgte vi for Frederikssund Kommune, som gerne ville eje færre, men mere effektivt udnyttede kvadratmeter – uden at miste aktiviteter og brugere. Vi inddrog som altid brugerne, foreningerne og politikerne i et procesforløb og udviklede tre forskellige scenarier. Processen strandede midtvejs grundet uforudsete økonomiske udfordringer i kommunen, men borgerne samlede ind og hyrede os til at skabe et sammenfattende projekt, som indebar, at alle eksisterende ejendomme blev solgt, og en nyt ’byens hus’ blev bygget ved skolen. Foreløbig er der dog ikke midler i kommunen til at realisere idéen. Processen viser bl.a., at man kan vende en folkestemning ved at researche, oplyse og lytte til brugerne.

Værdiskabelse

  • Borgernes modstand mod at lukke faciliteter blev vendt til opbakning
  • Inddragelsesprocessen skabte konsensus mellem borgere og politikere
  • Skepsis mod at spare på ejendoms- og driftsudgifterne blev forvandlet til engagement
  • KATEGORIIgangværende
  • STEDSkibby
  • BYGHERREFrederikssund Kommune
  • OPGAVETYPEStrategi og analyse
  • AREALSkibby– inden for bygrænsen