Nørre Campus

Description

Universitetsstuderende dyrker atletik side om side med lokale borgere i den nye urbane bevægelsespark ved Nørre Campus i København. Om alt går vel, vil det være et hverdagssyn om nogle år. Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har nemlig behov for et udendørs anlæg til at understøtte undervisningen. Anlægget skal samtidig være tilgængeligt og attraktivt for offentligheden. Som vanligt inddrog vi alle interessenter i udviklingsprocessen: instituttet, lokale klubber, kommunen og eksperter. Vi udarbejdede tre scenarier med vægt på forskellige elementer; skov, urbant og idræt. Efterfølgende  udarbejdede vi et ”fjerde scenarie”, som var sammensat af elementer fra de tre første. Resultatet bliver en grøn park med idrætsspecifikke elementer. Her kan man dyrke seriøs sport. Men man kan også bare hænge ud – og måske blive inspireret til at bruge sin krop på nye måder.

Status: Skitseringsfase afsluttet. Der arbejdes på at skaffe finansiering

Værdiskabelse

  • Undervisningen ved Institut for Idræt og Ernæring understøttes
  • Offentligheden får adgang til rekreativt og aktiverende område
  • Potentiale for synergi mellem idrætsstuderende og borgere
  • KATEGORIIgangværende